Pages

Renungan...

Followers

Tuesday, 13 March 2012

Rancangan Pelajaran Harian.

Selasa 13 mac 2012

Tarikh               :   7 Mac 2012
Hari                  :   Rabu
Masa                :   30 Minit
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun               : 5 Nilam
Masa                : 9.00-9.30 pagi
Bil.Murid          : 33 Orang
Tema               :  Kemasyarakatan
Tajuk              :   Catatan Perjalanan ke Kuala Lumpur
Objektif          : Diakhir pengajaran ini murid dapat:
                        i- Membaca petikan dengan lancar dan faham maksud setiap perenggan. 
                        ii- Menggariskan perkataan yang sukar dan merujuki kamus.
                        iii-Mengisi tempat kosong dengan perkataan sinonim yang betul.
Fokus Utama : 6.1 Aras 1(i) Merujuki kamus untuk mencari makna perkataan,sebutan yang betul.
                             dan penggunaan perkataan yang tepat.
Fokus Sampingan: 8.3 Aras 1(i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
Sistem Bahasa     : Tatabahasa : Makna perkataan,perkataan majmuk
                           : Kosa kata  : perpustakaan,teksi,pelancong,tugasan,muzium.
                           : Ilmu           : Kajian Tempatan dan pendidikan Sivik Kewarganegaraan.
                           : Nilai Murni : Baik hati, bekerjasama
                           : KBT          : Kemahiran berfikir- membuat keputusan, Memberi sebab
                                              :  Pembelajaran kontektual.
                                              :  kemahiran cara belajar dan belajar
Media Pengajaran: Gambar, MYCD, kamus,Petikan Teks.Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Langkah/Masa
Isi Pengajaran
Guru                                                 Murid
BBM
Set induksi
(5 Minit)

1.Guru memasang  Video dan meminta murid meneka gambar.
2. Guru meminta murid menyanyi lagu “Kuala Lumpur.”
1.Murid meneka gambar yang ditunjukkan
2. Murid menyanyi beramai-ramai mengikut lirik lagu
CD dan Video
Langkah 1
Bacaan Mekanis
(5 Minit)

Bacaan Mekanis
1. Guru Mengedar kertas petikan kepada semua murid.
2. Guru meminta murid membaca dan menggariskan perkataan yang sukar.
1. Murid mendapatkan kertas.
2. Murid membaca petikan dan menggariskan perkataan yang sukar.

Teks  petikan
Langkah 2
Membaca Perkataan
(5 minit)

Membaca Perkataan yang sukar
1. Guru meminta murid membaca perkataan yang sukar terdapat dalam petikan.
2. Guru juga meminta salah seorang murid mencatat perkataan itu di papan putih.
3. Guru bertanya maksud perkataan yang digariskan
1. Beberapa orang murid bangun dan membaca perkataan yang digariskan.
2. Murid lain menggaris perkataan tersebut di dalam teks.
3. Murid menerangkan maksud perkataan tersebut.

Teks

Papan putih
Langkah 3
10 Minit
Latihan kata
Seerti
1. Guru Mengedarkan lembaran kerja untuk dibuat oleh murid.
2. Guru menerangkan cara untuk membuatnya dengan betul.
1.Murid menerima dan mencatat nama masing-masing
2. Murid mendengar arahan guru dan mengisi tempat kosong dengan perkataan sinonim yang betul
Lembaran kerja
Penutup
5 minit
Bersoaljawab
1. Guru bersoaljawab dengan murid sekali lagi mengenai perkataan seerti
1. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru

Refleksi : Di akhir pengajaran ini 100% murid dapat mengetahui apa itu sinonim dan dapat menjawab soalan lembaran kerja yang diberikan dengan baik.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...